Google Search

Sunday, March 14, 2010

Boy: Pa-good night kiss naman.

Girl: Cheap mo ha, hindi ako nagpapa-kiss sa 1st date.

Boy: Eh kung sa last date?

Just On Top