Google Search

Monday, March 29, 2010

Tanong...

Sa 1 kahon may 10 baka, sa ilalim ng baka may 5 manok. Ang 5 manok kumain ng 10 bigas pero naapakan ng baka ang 3 manok at lumabas ang 2 bulate. Now ito ang tanong....baliw ka ba???

Just On Top