Google Search

Monday, March 29, 2010

tapang a daga...

Rat1: Ako tapang! Kain ako recumin.
Rat2: Mas matapang ako, kain ako cheese with mouse trap.
Rat3: Ako tapang sa lahat!
Rat1&2: Bakt?
Rat3: Ako rape pusa!!!

Just On Top