Google Search

Monday, March 29, 2010

Manugang...

Pedro: Saan ka galing, pare?
Juan: Ah, sa libing ng biyenan ko..
Pedro: Eh, bakit pulos kalmot at galos ang mukha mo??
Juan: Hirap ilibing ng byenan ko eh, lumalaban pa kasi.

Just On Top