Google Search

Thursday, March 25, 2010

Dad & Son....

ANAK: Lagi na lang akong mali!!! Wala na akong ginawang tama...Hindi niyo na ako mahal.

AMA: Anak, nagkakamali ka.

ANAK: Walanghiya! Mali na naman!

Just On Top