Google Search

Thursday, March 25, 2010

Kabadingan....

Farmer: Lalaking-lalaki na talaga ang anak ko kasi magsasaka na. Ano pala balak mong itanim sa sakahan mo, anak?

Anak: Flower papa! Maraming-maraming flower para pretty, di ba?

Just On Top