Google Search

Thursday, March 25, 2010

Sa restau....

Customer: Waiter! Bakit antagal ng order ko!!!!? Ilan ba cook niyo dito?

Waiter: Ay, sir wala po kami cook dito, Pepsi lang, Pepsi!!!

Just On Top