Google Search

Monday, March 29, 2010

Panty bra...

GF: Hubarin mo panty ko ngayon na!
BF: Yan hubad na!
GF: Pati bra ko, dalian mo!
BF: Oh yan hubad na rin!
GF: Sa susunod wag mo na gagamitin gamit ko, ha! Bakla!

Just On Top