Google Search

Monday, March 29, 2010

Mana sa tatay...

Son: Dad, pinapagalitan ako ng titser ko.
Dad: Bakit?
Son: Hinalikan ko seatmate ko!
Dad: Itong anak ko manang-mana sa akin, masarap ba?
Son: Opo, pogi nga po eh!

Just On Top