Google Search

Thursday, March 25, 2010

Idol si Mommy!!!

Mommy1: Ano ang ipaiinom mo sa baby mo?

Mommy2: Promil, para sa matatag na pangarap! Ikaw?

Mommy 1: Emperador para sa totoong tagumpay!!!

Just On Top