Google Search

Monday, March 29, 2010

Pautang...

Sa likod ng mga ngiti ko, may mga luha, sa likod ng mga biro ko nagtatago ang problema. Hindi man ako laging tunay na masaya sana malapitan kita pag kailangan ko ng pera.

Just On Top