Google Search

Thursday, March 25, 2010

Himala......

Sakristan: Father, nakita ko yung pilay nagdasal sa altar tapos tinapon saklay niya at naglakad!

Pari: Diyos ko! Isa itong himala!!! Asan siya?

Sakristan: Andun po nakadapa, basag ang mukha..

Just On Top