Google Search

Sunday, March 14, 2010

Boy: Pader, Diyos po ba ang gumawa sa akin?

Father: Oo iho

Boy: Eh sa mga kapatid ko?

Father: Diyos din iho.

Boy: Siya din po ba ang nagbigay sa amin ng bahay?

Father: Siya din iho.

Boy:  Pati po ba ang mga pagkain namin?

Father: Lahat-lahat iho.

Boy: Tama pala sabi ng nanay ko. Walang silbi si tatay.

Just On Top