Google Search

Tuesday, March 9, 2010

Si ERAP at ang terorista

Terorista: Kailanman di kami naniniwala sa lahat ng panukala ng gobyerno dahil isa kang moron!
Erap: Hoy! Hindi ako Mormon, katoliko ako!

Just On Top