Google Search

Tuesday, March 9, 2010

Lulubog ang barko...

Kapitan: Sino sa inyo ang marunong magrosaryo?
Juan: Ako po!
Kapitan: Umpisahan mo na dahil kulamg ng isang salbabida.

Just On Top