Google Search

Tuesday, March 9, 2010

Mang Tomas

Tanong: Paano mo sasabihin sa isang babae na  mataba siya nang hindi siya nababastos?
Sagot: Uhm...excuse me, Miss, Mang Tomas ba lotion mo?

Just On Top