Google Search

Thursday, March 25, 2010

Tanong:

Bakit di pwedeng mag-swimming nang sabay-sabay ang mga kalbo sa pool?

Sagot:  Kasi nagmumukha silang fishballs!

Just On Top