Google Search

Thursday, March 25, 2010

Lasing........

Kasama mo ako lagi, 'di kita iiwan. Sabay tayong iiyak, sabay tayong tatakbo at kung madapa man tayo, sabay tayong tatakbo at kung madapa man tayo, sabay tayong tatakbo at sisigaw ng "Waaahh!!! Lasing kaming dalawa!!!

Just On Top