Google Search

Saturday, March 20, 2010

May isang babae na yumaman sa pagiging japayuki. Nagpatayo siya ng mataas na gusali sa Japan. Bilang souvenir pinangalanan niya i2ng: KINITA SAFUKI

Just On Top