Google Search

Saturday, March 20, 2010

2 madre ang kinidnap ng 2 lalake at sila'y hinalay...
Madre 1: Patawarin niyo po sila, di nila alam ang kanilang ginagawa.
Madre 2: Sis, yung sa akin marunong!

Just On Top