Google Search

Sunday, March 14, 2010

BOY: Necking tayo.

GIRL: Ayoko. Ibalik mo na yang neck mo sa pantalon mo.

Just On Top