Google Search

Sunday, March 14, 2010

BOY: Lo, ano po ba sikreto niyo at gabi-gabi eh iba-iba kasama niyong babae sa kwarto?

LOLO: Hehehehe...sabi ko kasi sa last will and testament ko, iiwan ko lahat ng kayamanan ko sa babaeng kasama ko sa oras ng kamatayan ko.

Just On Top