Google Search

Sunday, March 14, 2010

Ano ang tawag sa anak ng kapatid?
-Pamangkin
Ano ang tawag sa anak nang anak?
-Hindi marunong sa Family Planning.

Just On Top