Google Search

Sunday, March 14, 2010

Ano ang sinasabi ng itlog sa tubig?

Bilisan mo!!!
Mag-init ka na para tumigas na ako.

Just On Top