Google Search

Saturday, March 20, 2010

Reporter: Sir kung wala pa kayong suspek, witnesses at evidence, ano po ang next step?
Pulis: DNA na
Reporter: Ano pong ibig sabihin ng DNA?
Pulis: Di namin alam.

Just On Top