Google Search

Wednesday, March 24, 2010

Panget....

Huwag kang masyadong magtitingin sa magaganda.

Tumingin ka pa rin sa panget, para tingnan ka rin ng katulad mong panget!!!

Just On Top