Google Search

Saturday, March 6, 2010

Laki TT

2 Duktor nag-uusap:

Doc1: Laki TT ng pasyente ko parang UPO.

Doc2: I know, asawa sya ng pasyente ko.

Doc1: Ano naman sakit ng wife?

Doc 2: Nadislocate ang panga!!!

Just On Top