Google Search

Tuesday, March 9, 2010

Kapag may nakita kang malaking star, sundan mo at hanapin kung saan galing. Lumapit ka pero hwag kang mag-wiwish dahil...Caltex lang yon!

Just On Top