Google Search

Saturday, March 20, 2010

I asked heaven 2 send an angel 2 guard u. Hayun! Nagkagulo sa taas, lahat gusto....lahat gustong maiwan sa heaven!

Just On Top