Google Search

Wednesday, March 24, 2010

I asked God for world peace. Sabi Niya, "Huwag, mahirap iyan." I asked God to make u good looking. Sabi niya, "World Peace na lang."

Just On Top