Google Search

Saturday, March 20, 2010

Hindi ko hinangad na ipagmalaki mo ako. "Wag lang sana akong itanggi sa harap ng maraming tao --- Utot

Just On Top