Google Search

Wednesday, March 24, 2010

Hindi ba kayo naniniwala na ang nagimbento ng BOLA eh baka siya ding nagimbento ng TSEKE?

Just On Top