Google Search

Wednesday, March 24, 2010

Father: Dapat natin 2lungan ang ating kapwa. Kung meron kang 100 manok, ipamimigay mo ba sa mahihirap?

Man: Opo Padre

Padre: E kung 200 manok?

Man: Opo padre.

Man: Eh kung 1 baboy?

Man: Hindi na po padre, may alaga po kac akong isang baboy.

Just On Top