Google Search

Saturday, March 20, 2010

Erap joke..

At a funeral...
Erap: Tara na, jinggoy, aalis na tayo!
Jinngoy: Kararating lang natin ah!
Erap: Naku mahirap nang maiwan. Basahin mo o: "Remains wll be cremated."

Just On Top