Google Search

Sunday, March 14, 2010

Doctor: Upang maiwasan niyo ang madaming anak, magtalik lamang kayo sa araw na walang S.

Mister: Labs, hindi ba abado ngayon?

Misis: Ano ka ba dear?? Biyerne pa lang ngayon.

Just On Top