Google Search

Sunday, March 14, 2010

Bro. Mike: Itaas ang kamay ng lahat ng gustong pumunta ng langit.

Nagtaas ng kamay ang lahat ng tao.

Lasing naglabas ng baril:  Sino ang gustong maunang pumunta sa langit?

Mga tao: Si Bro MIKE!!!

Just On Top