Google Search

Sunday, March 14, 2010

BOY: Ang gusto kong pakasalan yung katulad ng nanay ko na masarap magluto.

GIRL: Ano pa?

BOY: Yung masipag 2lad ng nanay ko.

GIRL: Ano pa?

BOY: Yung maaalahanin 2lad ng nanay ko.

GIRL: Ano pa?

BOY: Yung matiisin 2lad ng nanay ko.

GIRL: Ano pa?

BOY: Yung simple lang 2lad ng nanay ko.

GIRL: Pakasalan mo na lang kaya nanay mo.

BOY: Eh kung virgin nga lang nanay ko eh.

Just On Top