Google Search

Thursday, March 25, 2010

Baliw.....

Kung may mga oras na nalulungkot ka, mga oras na nalilito ka, mga oras na natatakot ka, mga oras na naiiyak ka, mga oras na natatawa ka, paduktor ka na. May tama ka na!

Just On Top