Google Search

Sunday, March 14, 2010

Baket nag li-lipstick ang mga babae?

Para warning ito sa mga lalaki na,.....WARNING! WRONG HOLE!

Just On Top