Google Search

Saturday, March 20, 2010

Anak: Nay, galing ng titser ko.
Nanay: Bakit naman?
Anak: Tinuruan kami ng kagandahang asal.
Nanay: Eh di marunong ka nang gumalang at mag-po at opo?
Anak: Natural...tanga ka ba????

Just On Top