Google Search

Saturday, March 20, 2010

American English: Eat all u can, don't be shy. Feel at home.
In Tagalog: Kain lang kayo ng kain, walang hiya kayo pakiramdam niyo bahay niyo ito.

Just On Top