Google Search

Monday, November 21, 2011

BOB ONG QUOTABLE QUOTES 9

“Alam mo ba ang pinagkaiba ng mga bulag at ng mga nakakakita? Hindi alam ng mga nakakakita kung kelan sila bulag.”

MORE

Just On Top