Google Search

Monday, November 21, 2011

BOB ONG QUOTABLE QUOTES 6

“Maraming tao dito ang mas malungkot pa sa taong nakatira sa buwan. Saka hindi naman kailangan ng maraming tao para makabuo ng mundo e. Minsan, isang tao lang ang kasama mo, buo na ang mundong kailangan mo habambuhay.”

NEXT

Just On Top