Google Search

Monday, November 21, 2011

BOB ONG QUOTABLE QUOTES 7

"Hindi dahil sa hindi mo naiintindihan ang isang bagay ay
kasinungalingan na ito. at hindi lahat ng kaya mong intindihin ay
katotohanan. "

NEXT

Just On Top